Områdes- och TOMTkartor idre himmelfjäll

Pistkartan visar den planerade utvecklingen för området enligt Masterplan.