Översiktsplan

KF beslut vann laga kraft 2009-11-03

Översiktsplan för Älvdalens kommun – norra delen, antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28. Observera att den turkosa ellipsen på kartan utgör markreservat för sammanlänkning av liftar och nedfarter mellan Idre Himmelfjäll (Hemmeråsen) och Idre Fjäll (Gränjåsvålen).

Klicka på bilden nedan för att ladda ner kartan i PDF format.