Variationsrikt boende

Idre Himmelfjäll kommer att erbjuda goda variationsmöjligheter till bekvämt boende. Grundtanken är att boendet i hotell och lägenheter placeras i nära anslutning till anläggningens centrum. Idén är tillgänglighet i alla led. Gästerna ska enkelt kunna ta sig ut till aktiviteter och upplevelser i området. Behovet av bil ska minimeras eller helt falla bort.

Stugbyboendet placeras i mindre grupper utanför men i nära anslutning till centrumanläggningen. Längre ifrån centrum placeras boende i form av friliggande tomter och i direkt anslutning till orörd natur lokaliseras vildmarksboendet. Boendet på Idre Himmelfjäll kommer att uppföras med en homogen struktur med en sammanhållen arkitektur som är anpassad till naturen. Det innebär att gästernas får tillgång till ett variationsrikt boende med olika valmöjligheter inom området.

I alla boendeformer ska service och bekvämlighet finnas nära tillhands, t ex reception, service, butiker, restauranger, nöjen etc. Allting bygger på Ski in - Ski out.

 

Exempel på lägenheter/bostadsrätter/egna hus och övriga boendeformer för uthyrningskoncept.