Idre - en året runt-destination

Idre - en av Sveriges mest kända och bästa ÅRET-RUNT-DESTINATIONER

Idre är i dag en av Sveriges största turistorter i fjällen. Området är välkänt i Sverige och internationellt, bland annat tack vare Idre Fjäll samt den vackra fjällnaturen med Städjan och Nipfjället som naturliga landmärken. Området är snösäkert under vinterhalvåret och sommarhalvåret välkomnar gästerna till ett unikt friluftsparadis.

En starkt bidragande orsak till Idre-regionens framgängar inom turism är den lokala kompetensen där hela 80 % av befolkningen försörjer sig på turism. Detta ger den kompetens som är nödvändig får den fortsatta utvecklingen i regionen Idre - Särna - Grövelsjön.

Idres geografiska läge och kommunikationsnät ger området bra konkurrensfördelar. Regionen är ett av Sveriges bäst tillgängliga fjällomräden med en väl fungerande infrastruktur. Vägnätet ger ca 4-6 timmars bilväg från Stockholm, Västerås, Karlstad och Örebro.

Idre Himmelfjälls ambition är att skapa en världsunik året-runt-destination i samklang med den känsliga fjällmiljön. Allt från byggnadsmaterial och arkitektur till energiförsörjning och kommunikationer ska vara anpassat till den mycket speciella omgivningen.

Idre Himmelfjäll ska bli en destination för avkoppling och rekreation, sport och naturupplevelser med inslag av aktiviteter som ökar intresset för besök under sommarhalvåret. Med Idre Himmelfjäll stärker Idre-området sin attraktionskraft väsentligt och säkrar tillväxten i bygden.

undefined