SAMTLIGA TOMTER PÅ MASKULLABACKEN ÄR SÅLDA, VI HÄNVISAR TILL DE NYA TOMTOMRÅDErna