Invigning Idre Himmelfjäll
Invigningstal av Dalarnas Landshövding Maria Norrfalk 2011-02-25


Vi vill alla nå himlen. Och jag är glad att få göra det här idag...

Här i Dalarna har det ju länge talats om ”en väg som till himla bär.” Men idag har Himlaspelets ord fått en ny betydelse. Vi har hittat en ny väg till skid- och friluftsupplevelser – och förhoppningsvis ser vi här ett nytt himmelrike för resenärer till norra Dalarna, både sommar som vinter.

Det är en ära för mig att få stå här uppe på start, och ladda för det allra första åket – i den allra första backen i den här anläggningen. Den nyaste i raden av många här i Dalarna. Min förhoppning – och tro – är ju att den ska berika turismen i Dalarna och göra länet ännu mer attraktivt…

Men ”vägen till Himmelfjäll” har varit både lång och lite krokig, precis som för Mats i Himlaspelet. Det började en gång i tiden som Himmeråsen – och det fanns en vision och dröm om att få utveckla det här området till något attraktivt. Det var för över 20 år sen.

För att drömmen kulle förverkligas, har det handlat om att lösa en hel rad praktiska och administrativa angelägenheter – som att ändra planbestämmelser och lösa fastighetsfrågor. Det är många som har varit inblandade och medverkat i processen – även vi på Länsstyrelsen. Jag är glad att det har gått att lösa.

Det finns ingen anledning att nu gå in i alla detaljer. Vi kan bara konstatera att målmedvetenheten har lönat sig och att en ny skidanläggning i Dalarna har blivit verklighet. Ja skidanläggning och skidanläggning – här finns goda förutsättningar att skapa en plats för aktiviteter året runt – och dessutom i samklang till den känsliga fjällnatur som omger oss.

Jag kan också konstatera att Dalarna har berikats med ännu en mötesplats. Inte bara för resenärer - med bil är det bara omkring fem timmar från Mälardalen. Utan också en mötesplats för den samiska kulturen. Jag ser positivt på samarbetet med Idre samecentrum och möjligheterna att ge samisk kultur ännu en plattform här – oavsett om det gäller hantverk, aktiviteter – eller mat...

En modern turistanläggning måste idag verka i samklang med den lokala kulturen.

Det är också viktigt att arbeta i samklang med andra anläggningar och i första hand det sen länge etablerade Idre Fjäll – storebror i sammanhanget. Men det är en storebror som har visat vägen och som betytt oerhört mycket för utvecklingen och identiteten i Idre. Himmelfjäll har både ett arv – och höga förväntningar att leva upp till.

Flera anläggningar inom samma bransch och i samma område, kan ju i och för sig vara konkurrenter, men dom kan också dra varandra och öka den totala dragningskraften för en destination. Vi har sett många exempel på det. Därför är viktigt att Idre Himmelfjäll och Idre Fjäll också kan verka i samklang och komplettera varandra, där det är motiverat. Så att Idre som destination i Sverige blir ännu attraktivare.

Ett konkret exempel – som jag hoppas på – är att förbindelseliften mellan Idre Fjäll och Himmelfjäll ska bli verklighet så snart som möjligt. Den kommer bokstavligt att gå som en livlina för att knyta ihop anläggningarna.

Nu ska jag alldeles strax göra premiäråket i den nya backen här. Det ska bli spännande. Man har ju sett alla dom där föråkarna i VM och OS som fått åka ner och testa banan. Nu är jag en av dom... Och jag hoppas verkligen att jag får många efterföljare.

Men först förklarar jag Idre Himmelfjäll för invigt!