Om företaget idre himmelfjäll AB

Företaget Idre Himmelfjäll AB bildades 2006 av ett tiotal investerare, idag ägs företaget av 20 investerare. Bolagets huvudägare är internationellt kända affärsmän. Hälften av bolagets ägare är företagare i Älvdalens kommun.

Styrelsen består av följande medlemmar: Ordförande Gerteric Lindquist, VD Torbjörn Wallin, Mats Berglund, Staffan Derning, Leonie Persson, Johan Rehnström. Adjungerade: Carl-Henric Kindlund, rådgivare i ekonomiska frågor, Per-Ivar Svensson, Delphi, rådgivare i juridiska frågor

 

undefined