Hyresregler

  • Legitimation är obligatorisk. 
  • Hyrestagaren är ersättningsskyldig om hyrt material kommer bort. Vi fakturerar fullt pris på varorna.
  • Vid skidbrott är du ersättningsskyldig om inte skadan uppkommit pga. fabrikationsfel. 
  • Vid ovarsamhet är du även ersättningsskyldig för uppkomna skador.
  • Utrustningen skall vara rengjord vid återlämnandet, pjäxor skall vara knäppta.
  • Utrustningen återlämnas senast det datum som är angivet. Kontrollera öppettiderna!
  • Förlängning av hyrestiden skall göras innan den gamla hyrestiden gått ut. Återlämnas ej utrustningen till uthyrningen debiteras fullt värde.
  • All betalning sker i förskott.