Restaurang på Idre Himmelfjäll

Säsongen 2019/2020 och framåt

Idre Himmelfjäll arbetar nu med de slutliga detaljerna i det första steget av restaurangverksamheten från Julen 2019 och framåt. 

I första steget kommer det att vara en tillfällig lösning den första säsongen, modell food court, med ett a la carte utbud där man även har vissa events, möjligheter till hämt-mat samt även cateringmöjligheter till stugorna på anläggningen inför premiären julen 2019 och den första vintersäsongen. Placeringen för detta är vid Topphedenbacken.

Detaljerad information om denna verksamhet och dess utbud planeras att offentliggöres under vårvintern 2019 (bla informeras det om detta vid informationsträffen i Kulturhuset i Idre by den 17 april kl 19.00). 

Styrelsen för Idre Himmelfjäll har också vid sitt senaste styrelsemöte beslutat att snarast fortsätta med att rita och projektera en ny permanent byggnad vid Topphedenbacken där byggstart är planerad sommaren 2019, som skall vara färdigbyggd och inredd för driftstart till julen 2020. 

Denna byggnad som ska följa anläggningens designprogram är planerad för restaurangverksamhet, närbutik och en reception.  Skisser och extern information om denna byggnad och dess utbud är planerad att offentliggöras redan våren 2019, inför driftstart julen 2020.

Dessutom pågår just nu diskussioner om ytterligare ett par möjliga restaurangverksamheter med start senast år 2022 på och i anslutning till Idre Himmelfjäll. Ytterligare information om detta offentliggörs längre fram i tid. 

Information om Idre Sapmilodge:

Styrelsen för Idre Sapmilodge ekonomisk förening som består av en majoritet av representanter från Idre Sameby samt även 2 representanter från Idre Himmelfjäll har beslutat sig för att ”pausa” projektet Idre Sapmilodge i avvaktan på slutligt formellt beslut vid ett kommande årsmöte inom Idre Sapmilodge ekonomisk förening våren 2019.  

Det handlar om ett storslaget projekt där vi gemensamt (Idre Sameby, Idre Sapmilodge ekonomisk förening och Idre Himmelfjäll i samverkan) tyvärr inte lyckats finansiera denna stora investering under de 3 år vi arbetat tillsammans med detta fantastiska projekt. 

Ambitionen från Idre Himmelfjälls håll är självfallet även fortsatt ett nära, långsiktigt och gott samarbete med idre Sameby.