fbpx
Boka online
miljardsatsning
Himmelfjäll_Framtidssatsningar_2026
previous arrow
next arrow

INVESTERINGAR 2023-2026

MILJARDINVESTERINGAR I SVERIGES
NYASTE FJÄLLDESTINATION

Styrelsen och huvudägarna av Idre Himmelfjäll har ställt sig bakom en gemensam masterplan för stora satsningar 15 år framåt i tiden. Totalt uppskattas investeringarna mellan 2023-2026 att uppgå till cirka 2,3 miljarder varav Idre Himmelfjäll, ägarna och deras affärspartners beräknas stå för 800 miljoner, resterande 1,5 miljarder är följdinvesteringar på boenden och infrastruktur. Förberedelser för dessa stora satsningar med tillståndsansökningar och projektering med mera är redan igång och ökas nu i intensitet under den kommande vintern.

Investeringsplaner 2023-2026

  • Tidigareläggning av nya stugområdet Cressida där alla tomterna till fjällstugor, flerbostadshus, parvillor med mera redan börjat säljas.
  • Ytterligare 3 300 bäddar med byggstart nästa höst inom Cressidaområdet.
  • Dubblering av snökanonkapaciteteten i befintliga nedfarter 2023.
  • Sagostig för barn i alpinområdet 2023
  • Nytt område 2024 i sydväst mot Fjällbäcken med stolbana, nedfarter och snösystem.
  • Det görs nu ansökan för tillstånd för att bygga ny toppstuga och ny luftgående lift mot huvudtoppen 2025-2026.
  • Tillstånd söks också för byggande av ett framtida centrum – Polstjärnan år 2025 och framåt med tillhörande infrastruktur inklusive byggande av en ny stor skilodge med restauranger, service, kafé, aktiviteter och boende i både bostadsrätter och uthyrningslägenheter.
miljard_side