fbpx
Boka online
miljardsatsning
Himmelfjäll_Framtidssatsningar_2026
previous arrow
next arrow

INVESTERINGAR 2023-2026

MILJARDINVESTERINGAR I SVERIGES
NYASTE FJÄLLDESTINATION

Styrelsen och huvudägarna av Idre Himmelfjäll har ställt sig bakom en gemensam masterplan för stora satsningar 15 år framåt i tiden. Investeringarna påbörjas mellan 2023-2026 och beräknas att uppgå till cirka 2,3 miljarder varav Idre Himmelfjäll, ägarna och deras affärspartners beräknas stå för 800 miljoner, resterande 1,5 miljarder är följdinvesteringar på boenden och infrastruktur. Förberedelser för dessa stora satsningar med tillståndsansökningar och projektering med mera är redan igång och ökas nu i intensitet under den pågående vintern.

Investeringsplaner 2023-2026

  • Tidigareläggning av nya stugområdet Cressida där alla tomterna till fjällstugor, flerbostadshus, parvillor med mera redan börjat säljas.
  • Ytterligare 3 300 bäddar med byggstart tidigast hösten 2023 inom Cressidaområdet.
  • Dubblering av snökanonkapaciteteten i befintliga alpina nedfarter med planerad byggstart 2024.
  • Nytt alpint skidområde med planerad byggstart 2024 i sydväst mot Fjällbäcken med ny stolbana, nedfarter och snösystem.
  • Det görs nu ansökan för tillstånd för att bygga ny toppstuga och ny luftgående lift mot huvudtoppen för planerad byggstart 2026.
  • Tillstånd söks också för byggande av ett framtida centrum – Polstjärnan för byggstart 2026 med tillhörande infrastruktur inklusive byggande av en ny skilodge med restaurang, service, kafé och boende i både bostadsrätter och uthyrningslägenheter.
miljard_side