fbpx
Boka online
Lager231
Lager231
previous arrow
next arrow
Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter och cookies

PERSONUPPGIFTER

Idre Himmelfjäll Resort AB (“Idre Himmelfjäll”), som är en del av Idre Himmelfjäll-koncernen, behandlar dina personuppgifter och vill därför ge information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig – kontaktuppgifter

Idre Himmelfjäll är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter är Idre Himmelfjäll Resort AB, Box 127, 79091 Idre, org nr 556192-9240, tel 0253-40200, e-mail bokning@idrehimmelfjall.se.

Kunder

Generellt om behandlingen samt ändamålet med och den rättsliga grunden

De personuppgifter vi behandlar om dig är namn, e-post, adress, faktureringsadress och telefonnummer. Vi behandlar dina uppgifter bland annat genom att lagra dessa i vårt bokningssystem.

Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna:
a) Ta betalt för bokningen, produkten eller tjänsten, inklusive att hantera kortbetalning.
b) Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra bokningsvillkor.
c) Kontakta dig vid eventuella förändringar i bokningen, köpet av produkten eller tjänsten.
d) Identifiera dig som kund, t.ex. vid kompletterande bokningsinformation eller vid eventuell reklamation.
e) Skicka ut ankomst och anläggningsrelaterad information.
f) Marknadsföra våra produkter och tjänster till dig genom utskick via t.ex. sms, e-post eller annan elektronisk kommunikation.
g) Sammanställa statistik över dina köp av våra produkter och tjänster i syfte att genomföra kundanalyser samt förbättra våra tjänster, produkter och erbjudanden.

Vad gäller ändamålen a) – e) är det nödvändigt för oss att samla in dina personuppgifter för att kunna ingå avtal med dig. Vad gäller ändamålet f) är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter Idre Himmelfjälls berättigades intresse av att kunna på bästa sätt marknadsföra för dig våra produkter och tjänster. Vad gäller ändamålet g) är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter Idre Himmelfjälls berättigade intresse av att kunna sammanställa statistik i syfte att genomföra kundanalyser samt förbättra våra tjänster, produkter och erbjudanden.

Du är inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter. Om du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla de begärda tjänsterna och/eller produkterna till dig.

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:

 • Via vårt bokningssystem, antingen att du fyller i dem själv via webbokningen eller via vår telefonbokning.
 • Via tävlingar på mässor och event där du själv anmäler dina uppgifter.
 • Genom ditt deltagande i kundundersökningar.
 • Genom att du lämnar in uppgifterna till en samarbetspartner, till exempel en resebyrå, som förmedlar uppgifterna för din räkning.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, antingen själv eller via någon annan, kan vi också komma att samla in personuppgifter från tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part är uppgifter om kreditvärdighet från banken eller kreditvärderingsinstitut.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Idre Himmelfjäll kan komma att lämna dina personuppgifter till följande mottagare:

 • Leverantörer inom och utanför EU/EES, som t.ex. tillhandahåller oss IT-tjänster, hanterar bokningar eller utför betalningsförmedling och kreditupplysning för vår räkning.
 • Din arbetsgivare, om du för detta företags räkning har ingått avtal med oss. Uppgift om din köphistorik kan komma att lämnas ut till ditt företag.
 • Banker.
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

Mottagare som hanterar personuppgifter för Idre Himmelfjälls räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter behandlas på korrekt och säkert sätt. Om vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, genom att teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som godkänts av EU kommissionen och som finns tillgängliga på EU kommissionens Webbplats.
När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. en myndighet eller en bank, gäller mottagarens egen integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som är nödvändiga endast för att fullgöra vårt avtal enligt a) – e) ovan sparar vi tills du har fått produkten eller använt tjänsten alternativt, om tillämpligt, efter att vi har skickat en tilläggsfaktura till dig. Om dina personuppgifter är kopplad till uppgifter som berör bokföring sparar vi dock dessa uppgifter i 7 år enligt bokföringslagen. I händelse av reklamation eller tvist sparar vi dock dina personuppgifter i upp till tio år för att kunna tillvarata våra intressen vid rättsliga anspråk.
De personuppgifter vi samlar in för marknadsföringsändamål enligt f) ovan sparas i högst 12 månader efter ditt senaste köp.
De personuppgifter vi samlar in för att sammanställa statistik enligt g) ovan avidentifieras vid sammanställning.

Prenumeranter av nyhetsbrev

Generellt om behandlingen samt ändamålet med och den rättsliga grunden

De personuppgifter vi behandlar om dig är din e-post. Vi behandlar dina personuppgifter bland annat genom att lagra dessa i ett e-postregister.
Vi samlar in dina personuppgifter genom att du lämnar dina uppgifter vid anmälan till vårt nyhetsbrev via hemsidan.
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig där vi marknadsför våra produkter och tjänster. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Idre Himmelfjäll kan komma att lämna ut dina personuppgifter till IT-leverantörer inom och utanför EU/EES.
Dessa mottagare behandlar dina personuppgifter för Idre Himmelfjälls räkning och ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter behandlas på korrekt och säkert sätt. Om vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, genom att teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som godkänts av EU kommissionen och som finns tillgängliga på EU kommissionens Webbplats.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina uppgifter till dess att du avregistrerar dig för vårt nyhetsbrev. Därefter raderar vi uppgifterna på ett säkert sätt så att de inte längre kan kopplas till dig.

Övrigt

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi värdesätter din integritet, därför har vi fokus på säkerhet och hur vi hanterar och lagrar personuppgifter. Vi arbetar i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerat riktlinjer för informationssäkerhet och vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter. Vi har rutiner och regler kring dataskydd, t.ex. att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

Cookies

När du besöker våra webbplatser kan vi också samla in information och uppgifter om dig och ditt internetanvändande genom att använda så kallade Cookies. Läs mer om vår hantering av cookies i avsnittet om cookies längre ned på sidan.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

 • Återkallelse av samtycke – om behandlingen är baserad på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket. En sådan återkallelse påverkar dock inte lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan detta återkallades.
 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas samt viss information om behandlingen.
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och ofullständiga uppgifter kompletterade.
 • Begära radering – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.
 • Begära begränsning – du har rätt att under vissa omständigheter kräva att behandlingen begränsas.
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling av direktmarknadsföring – du har rätt att under vissa omständigheter invända mot behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att i vissa fall kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig kontakta oss via brev, se kontaktuppgifter nedan.

Idre Himmelfjäll Resort AB
Box 127
79091 Idre

Om du inte är nöjd med vår service har du även rätt att inge klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över vår hantering av dina personuppgifter.

COOKIEPOLICY

Denna policy gäller för användning av cookies på idrehimmelfjall.se. Idre Himmelfjäll (nedan kallat våra, vi, oss) använder olika hjälpmedel för att t.ex. se hur besökaren använder webbplatsen. Genom att använda vår webbsida och våra tjänster samtycker användaren till att vi använder cookies i enlighet med vad som framgår nedan.
Cookies, eller kaka, är textfiler som lagras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbsida. Cookies används dels för att underlätta användningen av en webbplats genom att t.ex. komma ihåg dina val och inställningar och dels för att utveckla webbplatsen och analysera ditt beteende. Vissa funktioner fungerar inte utan cookies. Idrehimmelfjäll kan komma att använda olika taggar såsom olika elektroniska bilder och script som bl.a. tillåter en webbsida att räkna antalet besökare på sidan. Vi tillåter även vissa samarbetspartners att placera cookies eller taggar på besökarens webbläsare i samband med användandet av vår webbplats.

Hur vi använder cookies

På vår webbplats använder vi cookies för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatsen.

Användarupplevelse

Vi använder cookies när du är inloggad på vår webbplats så att du slipper uppge användarnamn och lösenord för varje ny sida som besöks i till exempel bokningsprocessen. Vi använder även cookies för att komma ihåg vad du har skrivit i t.ex. sök- och bokningsformulär så att du ska kunna navigera på webbplatsen utan att behöva uppge denna information på nytt varje gång du byter sida, och för att t.ex. avgöra vilket språk sidan ska visas på för olika användare. Vi använder också cookies för att optimera hastigheten på webbsidan.

Marknadsföring

Vi använder cookies för att kunna anpassa erbjudanden och reklam på idrehimmelfjall.se och andra webbplatser, baserat på din aktivitet på webbplatsen oavsett om du loggat in eller inte. Sådana cookies kan t.ex. användas för att välja målgruppstyrd annons eller på annat sätt skräddarsy de sidor du får se genom annonsering och anpassat innehåll, s.k. personifiering. Vi använder också cookies i tävlingsformulär och kundundersökningar. På så sätt slipper du som besökare att få upp exempelvis samma undersökning varje gång du går in på webbplatsen.

Webbutveckling

Vi använder cookies för att sammanställa anonym, aggregerad webbstatistik som gör det möjligt för oss att förstå hur besökare använder vår webbplats och hjälper oss att förbättra vår webbplats struktur och innehåll. I de fall besökaren är inloggad på vår webbplats eller gör en bokning finns även information om detta sparad i våra cookies.

Vilka typer av cookies vi använder

Session cookies

För att vissa funktioner på idrehimmelfjal.se eller våra andra webbplatser ska fungera, exempelvis att rätt webbsidor visas för rätt person, använder webbplatsen så kallade “session cookies”. När du besöker våra webbplatser förser våra webbservrar din dator med ett unikt id-nummer för det unika besöket. Dessa cookies saknar utgångsdatum och lagras istället temporärt i användarens dators minne tills webbläsaren stängs ner. Tack vare denna cookie behöver du inte fylla i alla uppgifter på nytt varje gång du till exempel backar i bokningsdialogen.

Persistent cookies

En persistent cookie har en angiven varaktighet, eller livstid, som avgör hur länge den lagras på din dator eller mobila enhet. Sådana cookies lagras tills livstiden går ut eller till det att du själv tar bort dem manuellt.

Tredjepartscookies

En tredjepartscookie är en cookie som placeras på din enhet för vår räkning av någon annan än oss. Detta förekommer när vi har leverantörer som utför tjänster åt oss, som t.ex. vissa analystjänster eller tjänster som låter dig dela våra sidor i sociala medier.

Du kan ställa in hanteringen av cookies i din webbläsare Du har möjlighet att hindra att cookies lagras i din dator och kan när som helst ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan då välja att blockera samtliga cookies eller enbart vissa cookies. Du kan också när som helst radera sådana persistent cookies som har lagrats på din enhet. Väljer du att inte tillåta användning av cookies från idrehimmelfjall.se eller någon av våra andra webbplatser kan det innebära att vissa tjänster inte kan användas eller att webbplatsen inte fungerar korrekt i alla avseenden.

Hur personuppgifter hanteras i cookies

Det kan förekomma att Idrehimmelfjäll samlar in och hanterar vissa personuppgifter med hjälp av cookies. För denna hantering gäller vår policy som du kan läsa om i informationstexten om personuppgifter ovan.

Uppdatering av informationstext – Behandling av personuppgifter och cookies

Denna informationstext uppdaterades senast 13 juni 2019 och kan komma att ändras. Förändringar publiceras som en ny version på vår webbplats.