fbpx
Boka online
Lager29
Lager29
previous arrow
next arrow

Visionen

En saga blir verklighet

Dalkullan Kerstin från Mora mötte fiskarpojken Staffan från Bohuslän 1968. Ljuv musik uppstod och vigsel hölls i Oxbergs kapell några år senare.

Kerstins familj ägde en mindre fjäll- och skogsfastighet som gick som en kil genom de stora skogsbolagens marker mot toppen på Himmeråsen i Idre.

En strålande vacker vinterdag i december 1987 gjorde Kerstin och Staffan en heldagstur på Himmeråsen och besökte dess topp. ”Det var som att stå mitt i himlen och både visionen om- och namnet Idre Himmelfjäll kom helt naturligt farande som på en solstråle från klar himmel.” 

Visionen: Att på Idre Himmelfjäll utveckla en långsiktigt hållbar fjälldestination med största respekt för den kringliggande naturen, besökarna, miljön, grannarna och framtiden. Ett fjäll inspirerat av sitt eget lokala arv och förpackat med sagans magi.

År 2006 gick de stora skogsbolagen med på att sälja sina andelar på totalt ca 2 000 HA av fjällfastigheten. Med hjälp av ett tiotal kapitalstarka investerare genomfördes affären i det nystartade bolaget Idre Himmelfjäll AB. Projektet med att förverkliga visionen blev nu på riktigt och hade funnit sin form.

Till idag, Juli 2020 är ca 400 tomter sålda och ca 200 hus/lägenheter byggda eller under byggnation. Den 17 december 2019 genomfördes invigningen av åtta nya liftar, 18 nedfarter och nya längdspår.

Välkommen!
Hälsar Staffan Derning, grundare av Idre Himmelfjäll

Idre Himmelfjäll historia i punktlista 1987–

För att säkra framtidsutvecklingen i Idre/Älvdalen har många goda krafter samverkat för att möjliggöra en utbyggnad av Idre Himmelfjäll (Himmeråsen): Älvdalens kommun, Länsstyrelsen Dalarna, Idre Sameby, flera regeringar, myndigheter och departement, Region Dalarna samt det lokala näringslivet är några av de många intressenter som aktivt påverkat skeendet för ett förverkligande.