fbpx
Boka online
Lager29
Lager29
previous arrow
next arrow
Visionen

En saga blir verklighet

Dalkullan Kerstin från Mora mötte fiskarpojken Staffan från Bohuslän 1968. Ljuv musik uppstod och vigsel hölls i Oxbergs kapell några år senare.

Kerstins familj ägde en mindre fjäll- och skogsfastighet som gick som en kil genom de stora skogsbolagens marker mot toppen på Himmeråsen i Idre.

En strålande vacker vinterdag i december 1987 gjorde Kerstin och Staffan en heldagstur på Himmeråsen och besökte dess topp. ”Det var som att stå mitt i himlen och både visionen om- och namnet Idre Himmelfjäll kom helt naturligt farande som på en solstråle från klar himmel.” 

Visionen: Att på Idre Himmelfjäll utveckla en långsiktigt hållbar fjälldestination med största respekt för den kringliggande naturen, besökarna, miljön, grannarna och framtiden. Ett fjäll inspirerat av sitt eget lokala arv och förpackat med sagans magi.

År 2006 gick de stora skogsbolagen med på att sälja sina andelar på totalt ca 2 000 HA av fjällfastigheten. Med hjälp av ett tiotal kapitalstarka investerare genomfördes affären i det nystartade bolaget Idre Himmelfjäll AB. Projektet med att förverkliga visionen blev nu på riktigt och hade funnit sin form.

Till idag, Juli 2020 är ca 400 tomter sålda och ca 200 hus/lägenheter byggda eller under byggnation. Den 17 december 2019 genomfördes invigningen av åtta nya liftar, 18 nedfarter och nya längdspår.

Välkommen!
Hälsar Staffan Derning, grundare av Idre Himmelfjäll

Idre Himmelfjäll historia

För att säkra framtidsutvecklingen i Idre/Älvdalen har många goda krafter samverkat för att möjliggöra en utbyggnad av Idre Himmelfjäll (Himmeråsen): Älvdalens kommun, Länsstyrelsen Dalarna, Idre Sameby, flera regeringar, myndigheter och departement, Region Dalarna samt det lokala näringslivet är några av de många intressenter som aktivt påverkat skeendet för ett förverkligande.

 • 1987  Visionen föds om en ny året-runt anläggning med upp till 10 000 bäddar på Himmeråsen i Idre
 • 1988  Initialt projekt-/utvecklingsplan tas fram
 • 1992  Fördjupad översiktsplan med utvecklingsplanen inkluderad vinner laga kraft
 • 1993  ”Gemensam deklaration om Älvdalens kommuns fjällvärld – Idredeklarationen” antas av regeringen. Naturreservatets gränser modifieras därmed för Himmeråsen och: – ”Utbyggnad får ske efter detaljplaneläggning”
 • 1994  Ny översiktsplan antas för Älvdalens kommun inkluderande Himmeråsens utbyggnad
 • 1994-2004 Decennium med stora problem i branschen samt svårigheter att få förvärva hela den fastighet som är nödvändig för en utbyggnad. Utvecklingen går på sparlåga
 • 2004  Älvdalens kommun beviljar detaljplaneläggningstillstånd för Himmeråsen
 • 2006  Idre Himmelfjäll AB bildas och förvärvar Himmeråsen bestående av totalt ca 2 000 HA mark
 • 2007  Helt ny utvecklingsplan ”Masterplan” påbörjas av International Alpine Design, ”IAD” Colorado, USA
 • 2008  Detaljplan för första boendeområdet och lift i första etappen vinner laga kraft för Topphedenbacken
 • 2009  Ny översiktsplan antas för Älvdalens kommuns norra delar som inkluderar utbyggnaden av Idre Himmelfjäll
 • 2009  Älvdalens kommun beviljas tillstånd för en utbyggnad av reningsverket i Idre, från 8 000 PE, till motsvarande 23 000 PE och beslutar om en investering på ca 70 miljoner kronor
 • 2009  Efter två års arbete presenterar IAD slutversionen av den detaljerade Masterplanen över Idre Himmelfjäll för kommunen och för allmänheten på bygdegården i Idre. Planen ger utrymme för ca 8 000 bäddar i en helt ny skid- och året-runt anläggning på Idre Himmelfjäll
 • 2010  Gestaltningsprogrammet ”Idre Himmelfjäll – En familjesaga i fyra årstider” färdigställs tillsammans med designbyrån Stylt Trampoli
 • 2010  All infrastruktur, de första husen och den första liften i det första boendeområdet färdigställs i Topphedenbacken
 • 2011  Detaljplan på ca 500 HA skidområde med liftar och backar på Idre Himmelfjäll vinner laga kraft efter regeringsbeslut. (Planen hade överklagats i alla instanser av privatperson)
 • 2011  Landshövding Maria Norrfalk invigde Idre Himmelfjäll den 25 februari
 • 2011  Första vägen till toppen på Idre Himmelfjäll färdigställs och flera backar och liftgator tas upp med Colorado konceptet som förlaga (relativt smala nedfarter med bra fallhöjd i varierad terräng).
 • 2011  Affärsidkare öppnar 1000 kvm sporthandel med skidhyra  julen 2011
 • 2011  Detaljplanen för Maskullabacken, nytt boendeområde med 150 tomter vinner laga kraft.
 • 2012  Det nya reningsverket med kapacitet för ca 23 000 PE invigs i Idre
 • 2012  Dragning av vägar, vatten, avlopp och el slutförs på 51 av tomterna på Maskullabacken
 • 2013  Nya tomtområden på Maskullabacken påbörjas för ca 100 nya tomter
 • 2014  Samtliga tomter på Topphedenbacken säljs slut. Slutsålt!
 • 2014 Torbjörn Wallin blir Ny ordförande i Idre Himmelfjäll
 • 2015  Nytt längdspår på ca 3 km färdigställs med dragning från Topphedenbacken till Burusjöspåret.
 • 2015  Nya vägar framdragna till nya tomtområdet Maskullabacken 3
 • 2015  Fullt fokus på försäljning av tomter. Totalt är strax över 100 tomter sålda och ett 30-tal hus byggda eller under byggnation
 • 2015  Gemensam avsiktsförklaring om Sápmi Lodge mellan parterna Idre Sameby och Idre Himmelfjäll AB.
 • 2016  Framgångsrik nyemission genomförd på 40 miljoner kr med stort inslag av lokala entreprenörer
 • 2016  Tillväxtverket beslutar om 25 miljoner kr i utvecklingsstöd till Idre Himmelfjäll
 • 2016  Gestaltningsprogram och övriga planer utvecklas för Sápmi Lodge tillsammans med Idre Sameby
 • 2016  Arbetet med sex nya detaljplaner för sex nya boendeområden inleds i samverkan med Älvdalens kommun
 • 2016  Styrelse och ägare beslutar om tidsplan för ny alpin anläggning att öppnas vintern 2019/2020
 • 2016  Totalt är ca 130 tomter sålda och ett 40-tal hus byggda eller under byggnation
 • 2017 En projektorganisation är nu uppbyggd med fokus på öppnandet av den nya alpina anläggningen julen 2019
 • 2017 Grundaren och VD Staffan Derning går i pension och skickar stafettpinnen vidare till Torbjörn Wallin som blir ny VD. Gerteric Lindqvist blir ny ordförande
 • 2017 Via 4 nya detaljplaner skapades 169 nya tomter för kommande försäljning
 • 2018 Byggstart av 1,7-miljardersbygge på Idre Himmelfjäll
 • 2018 Byggstart av 8 liftar, 18 nedfarter och snökanonsystem
 • 2018 Invigning av nya skidhyran
 • 2019 Byggstart och projektering av Topphedenbacken restaurang, reception och närbutik som ska vara klar julen 2021
 • 2019 Nya detaljplaner för Copernicus och Neptunus tomtområden
 • 2019 17 december invigning av de första 8 liftarna, 18 nedfarter och Idre Himmelfjäll som turismanläggning
 • 2019 ca 800 bäddar i toppmodernt boende färdigbyggda
 • 2020 Nya Copernicusområdet med 94 tomter klara för bygg- och säljstart
 • 2020 Skidboden investerar i en ny helautomatisk skidslip från Montana
 • 2020 Off-pist nedfarten “Stortrollet” öppnas till nyår
 • 2020 ca 1800 bäddar är färdigbyggda till nyår och beläggningen på Idre Himmelfjäll jul, nyår och vecka 1 uppgår till 96%
 • 2021 8 nya elbilsladdare tas i bruk under januari vid Skidboden
 • 2021 Feb släpps 23 tomter i Neptunus nya område, där VA, vägar och el börjar byggas våren 2021
 • 2021 Idre Himmelfjäll och Idre Fjäll har gemensamt lämnat in ansökan om plantillstånd för ansökningsprocess angående framtida möjlighet till utbyggnad av hopkoppling mellan anläggningarna
 • 2021 Idre Himmelfjäll planerar för framtida expansion och nya expansionsområden. Idre Himmelfjäll har lämnat in ansökan till kommunen om plantillstånd för framtida utbyggnad och detaljplaner för ett antal nya områden:
  Framtida Toppstuga, Polstjärnan – vårt framtida centrumområde med handel, hotell, restauranger, bäddar och aktiviteter, Tomtområde Cressida (197 tomter), Tomtområde Ophelia (150 tomter) samt Tomtområde Sirius (100 tomter).
 • Sommaren 2021 är en omfattande ”byggsommar”!
 • 2021 Idre Himmelfjäll bygger 3 nya nedfarter med tillhörande snösystem, en mängd förskönande åtgärder genomförs med gräs-sådd, återställningsarbeten mm. Skyltning vidareutvecklas, snösystemet byggs ut, ett nytt skidtorg med tillhörande åkband med tak, samt en skidkarusell byggs vid skidtorget.
 • 2021 inför julen ska nya byggnaden vid Topphedenbacken med restaurang, reception och kiosk vara klart.
 • 2021 byggs ytterligare 24 stycken bil-laddare, nya parkeringar samt nya slogbodar/grillplatser i backarna.
 • 2021-2022 Under sommaren/hösten/vintern  byggs också ca 1300 nya bäddar i nybyggda hus och lägenheter på anläggningen av externa investerare.
 • 2023 byggs ytterligare drygt 600 bäddar i stugor och lägenheter där man nu passerar 4000 bäddar på anläggningen.
 •  Inför vintern 23/24 byggs elbelysning vid längdskidspåret från Saturnusområdet till Thorsliften. Dessutom byggs en lift vid Polarisområdet samt att det dessutom byggs en liten Funpark riktat till familjer ovanför stolbanans dalstation. Dessutom börjar vi utveckla Mossas skogsslinga med start vid stolbanans toppstation i riktning mot Toppheden.