fbpx
Boka online
detaljplaner
detaljplaner
previous arrow
next arrow

Att bygga

Information för dig som går i byggtankar.

DETALJPLAN

Vad du kan bygga på din tomt styrs av detaljplanen som ni kan ta del av här.
För övriga frågor kring detaljplan hänvisas till:
Planenheten, Älvdalens Kommun.
Telefon: 0251–313 00
https://www.alvdalen.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/detaljplaner.html

BYGGLOV

Alla frågor gällande bygglov hänvisas till:
Bygglovsenheten, Älvdalens Kommun.
Telefon: 0251–313 00
https://www.alvdalen.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/ansok-om-
bygglov.html

FIBER

Älvdalens Kommun äger stadsnätet för fiber. Läs mer och anmäl dig till fiberanslutning på kommunens webbplats eller kontakta:
Jan Eriksson, statsnätskoordinator
jan.eriksson@alvdalen.se
https://www.alvdalen.se/trafik-och-infrastruktur/bredband.html

SNÖSKOTTNING

Idre Himmelfjäll snöröjer huvudvägarna Polstjärnsgatan, Jupitervägen och Saturnusvägen upp till vattenreservoaren. Resterande av stugbyarnas vägar ansvarar stugägarna gemensamt för via vägsamfälligheterna. Snöskottning av egen gård ombesörjs av: John Persson, Idre Entreprenad
johnpersson@hotmail.com

MARKNADSFÖRING PÅ EGEN TOMT

Under själva byggtiden är det tillåtet att ha skyltar på sin tomt med information om vem som bygger på tomten. När bygget är klart och huset är slutbesiktigat ska alla skyltar plockas bort. I annat fall ska bygglov från Älvdalens kommun för godkända skyltar uppvisas.

BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL

Allt avfall ska sorteras ut i olika avfallsgrupper för att kunna återvinnas eller återanvändas. Som sista utväg får avfall deponeras. Det är förbjudet att utan tillstånd elda avfall. Allt om detta finns att läsa om på Älvdalens kommuns webbplats. På Idre Himmelfjäll finns en ”Stubbtipp” dit ni kan frakta stora stubbar och stora stenar, 15 000 kronor per flerbostads tomt – 7 500 kronor för vanliga hus-parhus. Återvinningsstationerna i Idre By och på Idre Himmelfjäll är endast till för hushållssopor.
https://www.alvdalen.se/bygga-bo-och-miljo.html

STUGFÖRMEDLING OCH UTHYRNING

Vi förmedlar mer än gärna ert hus för uthyrning via våra säljkanaler.
Vi kan också vara er behjälpliga med tips och råd, till exempel gällande utrustning i huset och prislistor så ni själva kan kalkylera förmedlingsintäkter.

Maila er förfrågan till annica.staffansson@idrehimmelfjall.se