fbpx
Boka online
detaljplaner
detaljplaner
previous arrow
next arrow
Att bygga

Information för dig
som går i byggtankar

DESIGNPROGRAM

Idre Himmelfjäll välkomnar dig som nybyggare till vårt fjäll. Vi har sen sent -80 tal planerat för anläggningens start i samklang med natur och djurliv i vårt område.
Det betyder att du som tomtägare har några saker att ta hänsyn till.
Vi har ett framtaget Designprogram som talar om hur vi ser att husen ska se ut i området. Här finns även beskrivet vilka skyldigheter vi har mot renarna och deras liv på anläggningen. Man får tex inte anlägga rabatter eller gräsmattor då renarnas magar inte tål denna typ av grödor. Man får heller inte bygga staket runt sin tomt.
> Designprogram för Idre Himmelfjäll, PDF

DETALJPLAN

Vad du kan bygga på din tomt styrs av detaljplanen.
> Detaljplaner

För övriga frågor kring detaljplan hänvisas till:
Planenheten, Älvdalens Kommun.
Telefon: 0251–313 00

BYGGLOV

Alla frågor gällande bygglov hänvisas till:
Bygglovsenheten, Älvdalens Kommun.
Telefon: 0251–313 00

ATT BYGGA SÄKERT

Säkerheten går först när det är dags att bygga. Det handlar bland annat om att anlita en seriös entreprenör som arbetar utifrån gällande lagar, som anställer personal med arbetstillstånd i Sverige och som betalar sina medarbetare löner i rätt nivåer. Men det finns även en hel del annat du behöver tänka på inför och under ditt bygge.

Under nedanstående länkar hittar du mer information och tips.

> Checklista för ett tryggare byggprojekt
> Online hjälp från byggnads för att hitta en schysst byggare

FIBER

Älvdalens Kommun äger stadsnätet för fiber. Läs mer och anmäl dig till fiberanslutning på kommunens webbplats eller kontakta:
Jan Eriksson, statsnätskoordinator
jan.eriksson@alvdalen.se

SNÖSKOTTNING

Idre Himmelfjäll snöröjer huvudvägarna Polstjärnsgatan, Jupitervägen och Saturnusvägen upp till vattenreservoaren. Resterande av stugbyarnas vägar ansvarar stugägarna gemensamt för via vägsamfälligheterna. Snöskottning av egen gård ombesörjs av: John Persson, Idre Entreprenad
johnpersson@hotmail.com

MARKNADSFÖRING PÅ EGEN TOMT

Under själva byggtiden är det tillåtet att ha skyltar på sin tomt med information om vem som bygger på tomten. När bygget är klart och huset är slutbesiktigat ska alla skyltar plockas bort. I annat fall ska bygglov från Älvdalens kommun för godkända skyltar uppvisas.

BYGG- RIVNINGSAVFALL OCH STUBBTIPP

Allt avfall ska sorteras ut i olika avfallsgrupper för att kunna återvinnas eller återanvändas. Som sista utväg får avfall deponeras. Det är förbjudet att utan tillstånd elda avfall. Allt om detta finns att läsa om på Älvdalens kommuns webbplats. På Idre Himmelfjäll finns en ”Stubbtipp” dit ni kan frakta stora stubbar och stora stenar, 15 000 kronor per flerbostads tomt – 7 500 kronor för vanliga hus-parhus. Återvinningsstationerna i Idre By och på Idre Himmelfjäll är endast till för hushållssopor.
https://www.alvdalen.se/bygga-bo-och-miljo.html

OMLASTNINGSPLATSER I OMRÅDET

Under själva byggtiden är det tillåtet lossa material för omlastning på Idre Himmelfjälls område. Vi hänvisar er året runt till ytan vid ÅVS (södra infarten) och ytorna mitt emot pistmaskinsgaraget. Under sommartid går det även bra att lasta om vid stora parkeringsplatsen vid Skoteruthyrningen och vid 6-stols liften.

STUGFÖRMEDLING OCH UTHYRNING

Vi förmedlar mer än gärna ert hus för uthyrning via våra säljkanaler.
Vi kan också vara er behjälpliga med tips och råd, till exempel gällande utrustning i huset och prislistor så ni själva kan kalkylera förmedlingsintäkter.

E-posta er förfrågan till annica.staffansson@idrehimmelfjall.se